Van gas bếp âu COPRECI model CPMM18700

Mã sản phẩm: CPMM18700

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Fagor

Van gas Fagor / Gas tap COPRECI type CPMM18700/821

Fagor code : U912101000

GEV Code : 106665

Dùng cho bếp âu công nghiệp Fagor

Van gas Fagor / Gas tap COPRECI type CPMM18700/821 - U912101000

GEV: 106665

 

Producer COPRECI
Type CPMM18700
Gas inlet pipe flange ø21mm
Bypass nozzle ø 0.5 / 0.75 / 0.9 / 1.15 / 1.45 mm
Gas outlet 3/8" (tube ø 10mm)
Thermocouple connection M8x1
Pilot connection M10x1
Shaft diameter 8x6.5 mm
Shaft flat upper
Shaft length 41/12 mm
Front fixing M15x1

 

 

DMCA.com Protection Status