Chính sách thanh toán

1. Đối với hàng thiết bị

Thanh toán 70% sau khi ký hợp đồng hoặc xác nhận đơn hàng, thanh toán 30% sau khi bàn giao nghiệm thu.

2. Đối với hàng phụ tùng

Thanh toán 100% trước khi giao hàng đối với đơn hàng nhỏ lẻ. Đối với đơn hàng có hợp đồng, thanh toán 50% sau khi ký hợp đồng và thành toán 50% còn lại sau khi giao hàng.

Chính sách trên chỉ là tham khảo. Chúng tôi sẽ thể hiện điều khoản thanh toán trên báo giá cụ thể cho từng đơn hàng.

DMCA.com Protection Status