Tất cả thiết bị

Danh mục tất cả thiết bị bếp và thiết bị giặt

Bàn Salad 2 cánh 1m2 KIS-XDB12R

19.360.000 VND

Bàn Salad 2 cánh 1m5 KIS-XDB15R

22.110.000 VND

Bàn mát 2 cánh 1m5 KIS-XDT15R

20.240.000 VND

Bàn mát 2 cánh 1m2 KIS-XDT12R

17.710.000 VND

Tủ đông 2 cánh KIS-XD25F

22.330.000 VND