Hướng dẫn giao nhận thanh toán

1. Thanh toán 

Tùy theo phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản mà quý khách có thông tin khác nhau:

Tiền mặt : Thanh toán trực tiếp cho kế toán Lobi tại địa chỉ công ty

Chuyển khoản : 

Ngân hàng : Vietcombank

Chủ tài khoản : Công ty TNHH Lobitech

Số tài khoản : 

Chi nhánh : 

 

Ngân hàng : Techcombank

Chủ tài khoản : Công ty TNHH Lobitech

Số tài khoản : 

Chi nhánh : h

2. Giao nhận

Dựa vào phương thức giao nhận đã thỏa thuận, nhân viên Lobi sẽ tiến hành giao nhận theo đúng quy trình và kế hoạch đã đề ra.