Chính sách đổi trả

1. Đối với thiết bị

Khi sản phẩm được giao bị khiếm khuyết, móp méo, vận hành không đúng chức năng, khách hàng không được phép sử dụng và có quyền từ chối nhận sản phẩm cũng như có quyền yêu cầu đổi sản phẩm mới.

Lobi không chấp nhận đổi trả sản phẩm khi khách hàng đã đưa thiết bị vào sử dụng trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Đối với phụ tùng

Không áp dụng chính sách đổi trả hàng đối với phụ tùng đã bán.

Chỉ đổi trả phụ tùng do chính kỹ thuật Lobi thực hiện lắp đặt, sửa chữa nhưng hoạt động không đúng chức năng hoặc bị lỗi sản xuất.

DMCA.com Protection Status