Tủ đông kính lùa The Cool NATALIE 150 LED

Mã sản phẩm: KI-THE-NATALIE 150 LED

info@lobitech.vn

Loại: Upright Freezer

Nhà cung cấp: The Cool

Tủ đông kính lùa The Cool NATALIE 150 LED

Dimension (mm): 1475*757*858

Capacity (L): 500

Temperature (°C): -18 ~ -15

Climate class: 4

Loadability 20'/40'/40' HQ: 20/42/57

Net Weinght (Kg): 80


Video