Thân cụm lửa mồi bếp Bertos M8x0.75 - Code 22993700

Mã sản phẩm: 107187

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Berto's

Giá chưa bao gồm VAT 10%

Thân cụm lửa mồi bếp Bertos M8x0.75 - Code 22993700

Pilot burner centre part M8x0.75 

Model Bertos: G6F2BPW, G6F2MPW, G6F2MPW-AE, G6F4BPW, G6F4MPW, G6F4PW-FG1, G6F4W-FE1, G6F6BPW, G6F6MPW, G6F6PW-FG1, G6F6PW-T, G7F2BPW, G7F2MPW, G7F4BPW, G7F4PW-FG, G7F4PW-FG1, G7F6BPW, G7F6MPW, G7F6PW-FG, G7F6PW-FG1, G7F6PW-T, G9F2MPW, G9F4PW-FE, G9F4PW-FG, G9F4PW-FG1, G9F6MPW, G9F6PW-FE, G9F6PW-FE1, G9F6PW-FG, G9F6PW-FG1, G9F6PW-T

 

Model Giorik: ECG740F, ECG740G, ECG760E, ECG760F, ECG760G, LPG4920

Bertos Code: 22993700

GEV Code: 107187

Giorik:

DMCA.com Protection Status