Máy làm đá viên Scotsman AC46

Mã sản phẩm: RE-SCO-AC86

sales@lobitech.vn

Loại: Ice Machine

Nhà cung cấp: Scotsman

Máy làm đá viên thiết kế kèm thùng chứa, làm mát bằng gió hoặc bằng nước, thân bằng inox 304, cở viên đá trung bình, điều khiển bằng điện tử.

Scotsman self-contained ice cube maker, air-cooled (A) or water-cooled (W), grade 304 stainless steel, standard medium cube, electronic controls.

Dòng máy/Model: AC46

Kích thước/Dimensions (mm): 386(w) x 600(d) x 645(h)

Công suất cao nhất 24 giờ/Max. production/24hrs: 24 kg / 1200 cubes

Thùng chứa/Bin Capacity: 9 kg

Trọng lượng/Weight: 35 kg

Lượng nước/24 giờ (làm mát bắng gió)/Water Consumption/24h (A): 77 L

Tổng nước tiêu thụ/24 giờ (làm mát bằng nước)/Water Consumption/24h (W): 400 L

Nguồn điện/Voltage Options: 230/50/1

Dòng cầu chì/CB/Fuse / CB Rating (amps): 13

Công suất/Load (watts): 400

Dòng điện khởi động/Start Amps: 12