Phụ tùng lưỡi dao cắt Robot Coupe 27286 (C) STRAIGHT BLADE ASSY R301/R

Mã sản phẩm: 27286

0938 778 332

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Robot Coupe

Robot Coupe Code : 117395S

Model : R301 Dice, R301U, R301, R301 ULTRA, R301 Ultra Dice

Robot Coupe 27286 (C) STRAIGHT BLADE ASSY R301/R

Mã phụ tùng: 27286

Xuất xứ : France

R301 Dice, R301U, R301, R301 ULTRA, R301 Ultra Dice