Nắp chụp Robot Coupe 117395S (F) CUTTER BOWL LID

Mã sản phẩm: ROB117395S

info@lobitech.vn

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Robot Coupe

Robot Coupe Code : 117395S

Model : R301, R301 Dice, R301 ULTRA, R301 Ultra Dice, R301U, R401, R402, R402 V.V.

Robot Coupe 117395S (F) CUTTER BOWL LID

Mã phụ tùng: 117395S

Xuất xứ : France

R301, R301 Dice, R301 ULTRA, R301 Ultra Dice, R301U, R401, R402, R402 V.V.

 

Spare Part Exploded View

Download