Linh kiện Rational 40.02.100P MEAT PROBE SENSOR SCC LINE SCC

Mã sản phẩm: 40.02.100P

info@lobitech.vn

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Rational

Linh kiện lò hấp nướng đa năng Rational

Rational code : 40.02.100P

Linh kiện lò hấp nướng đa năng Rational

Rational 40.02.100P MEAT PROBE SENSOR SCC LINE SCC

Rational code : 40.02.100P

Manufacturer : Rational