Linh kiện bảo vệ quá nhiệt Rational 40.01.482 SAFETY TEMPERATURE LIMITER

Mã sản phẩm: 40.01.482

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Rational

Rational code : 40.01.482

Linh kiện bảo vệ quá nhiệt Rational 40.01.482 SAFETY TEMPERATURE LIMITER sữ dụng cho model: CM101E, CM101G, CM102E, CM102G, CM201E, CM201G, CM202E, CM202G, CM61E, CM61G, CM62E, CM62G, CMP101E, CMP101G, CMP102E, CMP102G, CMP201E, CMP201G, CMP202E, CMP202G, CMP61E, CMP61G, CMP62E, CMP62G, SCC101E, SCC101G, SCC102E, SCC102G, SCC201E, SCC201G, SCC202E, SCC202G, SCC61E, SCC61G, SCC62E, SCC62G, SCCWE101E, SCCWE101G, SCCWE102E, SCCWE201E, SCCWE201G, SCCWE202E, SCCWE202G, SCCWE61E, SCCWE61G, SCCWE62E, SCCWE62G

Rational code : 40.01.482

Manufacturer : Rational

DMCA.com Protection Status