Linh kiện Rational 3002.1000P EMPTYING PUMP CLASSIC-/C-/CPC

Mã sản phẩm: 3002.1000P

info@lobitech.vn

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Rational

Linh kiện lò hấp nướng đa năng Rational

Rational code : 3002.1000P

Linh kiện lò hấp nướng đa năng Rational

Rational 3002.1000P EMPTYING PUMP CLASSIC-/C-/CPC

Rational code : 3002.1000P

Manufacturer : Rational