Linh kiện Rational 24.00.502 FIXING DEVICE F. MAGNET WITH MAGNET

Mã sản phẩm: 24.00.502

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Rational

Linh kiện lò hấp nướng đa năng Rational

Rational code : 24.00.502

Linh kiện lò hấp nướng đa năng Rational

Rational 24.00.502 FIXING DEVICE F. MAGNET WITH MAGNET can be use for : CM101E, CM101G, CM102E, CM102G, CM61E, CM61G, CM62E, CM62G, CMP101E, CMP101G, CMP102E, CMP102G, CMP61E, CMP61G, CMP62E, CMP62G, SCC101E, SCC101G, SCC102E, SCC102G, SCC61E, SCC61G, SCC62E, SCC62G, SCCWE101E, SCCWE101G, SCCWE102E, SCCWE61E, SCCWE61G, SCCWE62E, SCCWE62G

Rational code : 24.00.502

Manufacturer : Rational

DMCA.com Protection Status