Bếp âu 4 họng Berjaya / Open Burner Table Top OB4

Mã sản phẩm: OB4

0983241439

Loại: Equipment

Nhà cung cấp: Berjaya

Open Burner Table Top OB4

Product Dimension (L x W x H) (mm) 600 x 720 + 60 x 350

Packing Dimension (L x W x H) (mm)  777 x 677 x 400

Weight (kg) 48

Gas Comsumption Btu/Hr (MJ/Hr) 80,000 (84.4)

Packing Volume (m3) 0.21

Number Of Burner 4

 

DMCA.com Protection Status