Bếp âu 2 họng Berjaya / Open Burner Table Top OB2

Mã sản phẩm: OB2

0983241439

Loại: Equipment

Nhà cung cấp: Berjaya

Open Burner Table Top OB2

Product Dimension (L x W x H) (mm) 300 x 720 + 60 x 350

Packing Dimension (L x W x H) (mm)  350 x 780 x 400

Weight (kg) 28

Gas Comsumption Btu/Hr (MJ/Hr) 40,000 (42.4)

Packing Volume (m3) 0.11

Number Of Burner 2

 

DMCA.com Protection Status