Bếp âu 2 họng Berjaya / Open Burner Table Top OB2S

Mã sản phẩm: RE-BER-OB2S

info@lobitech.vn

Loại: Thiết bị bếp

Nhà cung cấp: Berjaya

Open Burner OB2S

Product Dimension (L x W x H) (mm) 600 x 417 + 60 x 350

Packing Dimension (L x W x H) (mm)  700 x 530 x 420

Weight (kg) 28

Gas Comsumption Btu/Hr (MJ/Hr) 40,000 (42.4)

Packing Volume (m3) 0.16

Number Of Burner 2