Bếp âu 4 họng Berjaya có chân / Open Burner Free Standing OB4FS

Mã sản phẩm: OB4FS

0983241439

Loại: Equipment

Nhà cung cấp: Berjaya

Open Burner Free Standing  OB4FS

Product Dimension (L x W x H) (mm) 600 x 720 + 60 x 860

Packing Dimension (L x W x H) (mm)  777 x 677 x 400

Weight (kg) 56

Gas Comsumption Btu/Hr (MJ/Hr) 80,000 (84.4)

Packing Volume (m3) 0.21

Number Of Burner 4

 

DMCA.com Protection Status