Linh kiện bếp công nghiệp - Đầu dò nhiệt độ bếp âu / Cảm biến nhiệt độ bếp âu / Thermocoulpe M9x1 L1500 mm (GEV 102045)

Mã sản phẩm: 102045

info@lobitech.vn

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Berto's

Linh kiện bếp công nghiệp

Cảm biến nhiệt độ bếp âu dùng cho nhiều thương hiệu khác nhau

Thermocouple SIT M9x1 L 1500 mm plug connection ø6.0(6.5)mm

 

Gas tap connection: M9x1
Length: 1500 mm
Burner connection: plug connection ø6.0(6.5)mm

Angelo-Po, Bertos, Cooking-Systems, Cookmax, EKU, Electrolux, Fagor, Firex, Foinox, Gico, GIGA, I-OVENS, Juno, Morice, Nayati, OEM, Offcar, Rosinox, SIT