Ron đệm nắp chụp / ROBOT COUPE LID SEAL, 39756

Mã sản phẩm: 39756

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Robot Coupe

Robot Coupe Code : 39756

Model : Blixer 3D, Blixer 2

Gioăng đệm nắp chụp / ROBOT COUPE LID SEAL

Mã phụ tùng: 39756

Model máy : Blixer 3 Series D, Blixer 2

Xuất xứ : France

Blixer 3D , Blixer 2