Ron đệm nắp chụp / ROBOT COUPE LID SEAL, 101163

Mã sản phẩm: 101163

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Robot Coupe

Robot Coupe Code : 101163

Model : Blixer 3, Blixer 4 Mono, Blixer 4 Tri, Blixer 3B, Blixer 4, Blixer 4 V.V.

Gioăng đệm nắp chụp / ROBOT COUPE LID SEAL

Mã phụ tùng: 101163

Blixer 3, Blixer 4 Mono, Blixer 4 Tri, Blixer 3B, Blixer 4, Blixer 4 V.V.

Xuất xứ : France

Blixer 3, Blixer 4 Mono, Blixer 4 Tri, Blixer 3B, Blixer 4, Blixer 4 V.V.