Điện trở lò nướng bếp Angelo Po 32G0950 / 32G0951 / 32G1601

Mã sản phẩm: 415169

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Angelo Po

Điện trở lò nướng bếp Angelo Po 32G0950 / 32G0951 / 32G1601

GEV: 415169

Angelo Po: 32G0950 / 32G0951 / 32G1601

Dùng được cho các model: 08WFA4E, 08WFAAE, 10WTPGE, 12WFA6E, 12WFAAE, 191FAAE, 191FAE, 191FAG, 191PE4E, 1A1PE4E, 1A1PEFTE, 1AIFBE, 1D1PE4E, 1DIFBE, 6043590, 71E, 71GE, 71GEGG, FS30E

Thông số kỹ thuật

DMCA.com Protection Status