Đầu dò nhiệt độ dây mềm / Thermocouple flexible M8x1 L 1200mm plug connection ø6.0mm

Mã sản phẩm: 102398

546.000 VND

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Berto's

GEV Code: 102398

Cảm biến nhiệt độ dạng dây mềm M8x1 dài 1200mm dùng cho Salamander dùng gas

Thermocouple flexible M8x1 L 1200mm plug connection ø6.0mm

 

Gas tap connection: M8x1
Length: 1200 mm
Burner connection: plug connection ø6.0(6.5)mm
Thân cảm biến dạng dây mềm, dễ dàng chuyển động theo yêu cầu

Angelo-Po, Bertos, Electrolux, SIT