Đầu dò nhiệt độ bếp âu / THERMOCOUPLE M9x1 L 1000mm M8x1 (GEV 102008)

Mã sản phẩm: 40102008

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Berto's

Có thể dùng cho Bertos 22286910

Đầu dò nhiệt độ bếp âu / THERMOCOUPLE M9x1 L 1000mm M8x1 (GEV 102008)

Có thể dùng cho Bertos 22286910

Gas tap connection: M9x1
Length: 1000 mm
Burner connection: M8x1

Bertos

DMCA.com Protection Status