Chốt pin cho máy làm đá viên Scotsman, Icematic, Simag, Barline

Mã sản phẩm: 695026

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Scotsman

Chốt pin cho phao mực nước máy làm đá viên Scotsman, Icematic, Simag, Barline

GEV: 695026

Thông số kỹ thuật:

DMCA.com Protection Status