ĐẦU DÒ / CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ / THERMOCOUPLE W/JUNCTION BLOCK 36" JOHNSON (BASO) P-GA-240-J36-N

Mã sản phẩm: FLA-P-GA-240-J36-N

info@lobitech.vn

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Flame-Mate

Code : P-GA-240-J36-N

ĐẦU DÒ / CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ / THERMOCOUPLE W/JUNCTION BLOCK 36" JOHNSON (BASO)

For CSA model