Cảm biến nhiệt độ bếp công nghiệp Robertshaw 5 phần ASA 11/32 dài L760 - Robertshaw 1970-030

Mã sản phẩm: 107707

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Robertshaw

Giá chưa bao gồm VAT

Cảm  biến nhiệt độ bếp công nghiệp Robertshaw 5 phần ASA 11/32 - Robertshaw 1970-030

Đầu ren van: ASA 11/32

Dài: L760

GEV code: 107707

DMCA.com Protection Status