Cảm biến nhiệt độ bếp âu Bertos / THERMOCOUPLE M9x1 L 600mm M6x0.75 (GEV 107185)

Mã sản phẩm: 107185

1.443.000 VND

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Berto's

Giá chưa bao gồm VAT

Có thể dùng cho:

Bertos 22286910

Giorik

Lotus

Đầu dò nhiệt độ bếp âu / THERMOCOUPLE M9x1 L 600mm M6x0.75 (GEV 107185)

Có thể dùng cho Bertos 22286910

Gas tap connection: M9x1
Length: 600 mm
Burner connection: M6x0.75

Bertos, Giorik, Lotus