BỘ TRỘN GAS ĐỐT / 3"φ MIXING BURNER FOR CHOP SUEY RANGE W/ S.V. H-CR-CSR-002-0

Mã sản phẩm: H-CR-CSR-002-0

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Flame-Mate

Code : H-CR-CSR-002-0

BỘ TRỘN GAS ĐỐT / 3"φ MIXING BURNER FOR CHOP SUEY RANGE W/ S.V. H-CR-CSR-002-0

BỘ TRỘN GAS ĐỐT DÙNG CHO BẾP XÀO HỖN HỢP CÓ DÙNG VAN AN TOÀN

 

 

DMCA.com Protection Status