BỘ ĐIỀU CHỈNH GIÓ BẾP Á / AIR CONTROL (CHAIN TYPE/2THREAD) φ2"x7" H-CR-CCR-021-0

Mã sản phẩm: FLA-H-CR-CCR-021-0

info@lobitech.vn

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Flame-Mate

Code : H-CR-CCR-021-0

BỘ ĐIỀU CHỈNH GIÓ BẾP Á / AIR CONTROL (CHAIN TYPE/2THREAD) φ2"x7" H-CR-CCR-021-0

Cho bộ hòa trộn khí đốt hỏng lửa loại lớn / FOR MIXING BURNER LARGE COOKING RANGE

For CCR & CSR MODEL