BỘ ĐIỀU CHỈNH GIÓ BẾP Á / AIR CONTROL (CHAIN TYPE/1 THREAD) φ 2"x7" H-CR-CCR-022-0

Mã sản phẩm: FLA-H-CR-CCR-022-0

info@lobitech.vn

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Flame-Mate

Code : H-CR-CCR-022-0

 

BỘ ĐIỀU CHỈNH GIÓ BẾP Á / AIR CONTROL (CHAIN TYPE/1 THREAD) φ 2"x7" H-CR-CCR-022-0