Bộ đánh lửa bếp âu PIEZOELECTRIC LIGHTER (Bertos 32188200, GEV 100009)

Mã sản phẩm: 32188200

0938 778 332

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Berto's

Ambach, Anets, Angelo-Po, Arris, Baron, Bertos, Cookmax, Desco, Electrolux, Emmepi, Faba, Fagor, Fiamma, Fimar, Frymaster, Garland, Honeywell, Icos, Ilsa, Imperial-Germany, Imperial-USA, Jemi, Lotus, Mareno, Nayati, Olis, RM-Gastro, Robertshaw, Rosinox, Silko, SIT, Tecnoinox, Zanussi

Bộ đánh lửa bếp âu có thể dùng cho nhiều thương hiệu khác nhau

Ambach, Anets, Angelo-Po, Arris, Baron, Bertos, Cookmax, Desco, Electrolux, Emmepi, Faba, Fagor, Fiamma, Fimar, Frymaster, Garland, Honeywell, Icos, Ilsa, Imperial-Germany, Imperial-USA, Jemi, Lotus, Mareno, Nayati, Olis, RM-Gastro, Robertshaw, Rosinox, Silko, SIT, Tecnoinox, Zanussi

Body: plastic
Actuation: Blowing
Mount diameter: 18 mm
Connection: Ø2.4 mm
Front measurements: 26 mm