Bếp điện từ âm bàn / Drop-in Induction COOKTEK MCD2500G

Mã sản phẩm: KI-COO-MCD2500G

info@lobitech.vn

Loại: Induction

Nhà cung cấp: Cooktek