Bếp điện từ âm bàn / Drop-in Induction COOKTEK MCD2500G

Mã sản phẩm: MCD2500G

0938 778 332

Loại: Equipment

Nhà cung cấp: Cooktek