Bảo vệ nhiệt độ / Safety thermostat switch-off temp. 360°C 3-pole 20A - 35301400

Mã sản phẩm: BTO35301400

info@lobitech.vn

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Berto's

Thermostat 360 oC, 3NC, 20A 35301400

Bảo vệ nhiệt độ / Safety thermostat switch-off temp. 360°C 3-pole 20A 35301400

 

switch-off temperature 360 °C
number of poles 3 -pole
switching capacity 20 A
probe diameter 4 mm
probe length 120 mm
capillary pipe length 1800 mm
capillary pipe length insulated 1800 mm
gland nut -
probe SS