VAN LỬA MỒI / PILOT VALVE 1/8" (FOR RANGE W/SV) P-GA-060-T18-1

Mã sản phẩm: P-GA-060-T18-1

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Flame-Mate

Code : P-GA-060-T18-1

VAN LỬA MỒI / PILOT VALVE 1/8" (FOR RANGE W/SV) P-GA-060-T18-1

Mã thay thế :(P-GA-060-T18-0 is repaced by P-GA-060-T18-1)For Range W/ S.V.

For CCR & CSR MODEL

Mã cũ P-GA-060-T18-0 thay thế bằng mã mới P-GA-060-T18-1 - For Range W/ S.V.

DMCA.com Protection Status