Bếp chiên phẳng Berjaya / Gas Griddle Table Top GG3B

Mã sản phẩm: GG3B

0983241439

Loại: Equipment

Nhà cung cấp: Berjaya

Gas Griddle Table Top GG3B

Product Dimension (L x W x H) (mm) 900 x 720 + 60 x 400

Packing Dimension (L x W x H) (mm) 953 x 770 x 400

Weight (kg) 75

Cooking Surface Dimension (L x W) (mm) 898 x 455

Gas Comsumption Btu/Hr (MJ/Hr) 78000 (82.7)

Packing Volume (m3) 0.29

Number Of Burner 3