Bếp chiên phẳng / Gas Griddle Free Standing GG4BFS

Mã sản phẩm: GG4BFS

0938 778 332

Loại: Equipment

Nhà cung cấp: Berjaya

Gas Griddle Free Standing GG4BFS

Product Dimension (L x W x H) (mm) 1220 x 720 + 60 x 930

Packing Dimension (L x W x H) (mm) 1260 x 830 x 410

Weight (kg) 114.50

Cooking Surface Dimension (L x W) (mm) 1218 x 455

Gas Comsumption Btu/Hr (MJ/Hr) 104000 (110.2)

Packing Volume (m3) 0.43

Number Of Burner 4