Scotsman Magnet Switch 11-0563-01 (Scotsman code 11000563 06)

Mã sản phẩm: 1100056306

2.832.000 VND

Loại: Equipment

Nhà cung cấp: Scotsman

Scotsman Magnet Switch 11-0563-01

Scotsman code: 11000563 06

Giá chưa gồm thuế VAT

Scotsman Magnet Switch 11-0563-01

Scotsman code: 11000563 06

 

Sử dụng cho:
Scotsman Icemaker C0322, C0330, C0522, C0530, C0630, C0830, C1030, C1448, C1848, C2148, MV1006, MV456, MV460, MV606, MV806, P-MV1006, P-MV456, P-MV606, P-MV806


SIMAG
Simag Icemaker SV225, SV325, SV395, SV545