Linh kiện Rational 40.03.428 COOLING FAN SCC_WE,CM_P,61-102

Mã sản phẩm: 40.03.428

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Rational

Linh kiện lò hấp nướng đa năng Rational

Rational code : 40.03.428

Linh kiện lò hấp nướng đa năng Rational

Rational 40.03.428 COOLING FAN SCC_WE,CM_P,61-102 CAN BE USE FOR : CMP101E, CMP101G, CMP102E, CMP102G, CMP61E, CMP61G, CMP62E, CMP62G, SCCWE101E, SCCWE101G, SCCWE102E, SCCWE61E, SCCWE61G, SCCWE62E, SCCWE62G

Rational code : 40.03.428

Manufacturer : Rational

Contact to service team