Bếp âu 2 họng Berjaya có chân / Open Burner Free Standing OB2SFS

Mã sản phẩm: OB2SFS

0983241439

Loại: Equipment

Nhà cung cấp: Berjaya

Open Burner Free Standing OB2SFS

Product Dimension (L x W x H) (mm) 600 x 417 + 60 x 860

Packing Dimension (L x W x H) (mm)  700 x 530 x 420

Weight (kg) 35

Gas Comsumption Btu/Hr (MJ/Hr) 40,000 (42.4)

Packing Volume (m3) 0.16

Number Of Burner 2

 

DMCA.com Protection Status