Núm vặn có đánh lửa bếp âu Fagor / Knob gas tap with ignition flame - H122101000

Mã sản phẩm: 122101000

0938 778 332

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Fagor

Núm vặn bếp âu Fagor / Knob gas tap with ignition flame

Fagor code : H122101000

GEV Code : 113038

 

Núm vặn có đánh lửa bếp âu Fagor / Knob gas tap with ignition flame - H122101000

Knob gas tap with ignition flame ø 72mm shaft ø 8x6mm shaft flat right black

 

Symbol gas tap with ignition flame
Diameter 72 mm
Shaft diameter 8x6 mm
Shaft flat right
Colour black