KIỀNG GANG BẾP Á / 4" CAST IRON MIDDLE RING P-GA-400-I40-0

Mã sản phẩm: P-GA-400-I40-0

info@lobitech.vn

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Flame-Mate

Code : P-GA-400-I40-0

KIỀNG GANG BẾP Á / 4" CAST IRON MIDDLE RING P-GA-400-I40-0

For 4" Mixing Burner and 4" Chop Suey Burner