KIỀNG GANG BẾP Á / 3" CAST IRON MIDDLE RING P-GA-400-I30-1

Mã sản phẩm: P-GA-400-I30-1

0983241439

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Flame-Mate

Code : P-GA-400-I30-1

KIỀNG GANG BẾP Á / 3" CAST IRON MIDDLE RING P-GA-400-I30-1

For 3" Mixing Burner and 3" Chop Suey Burner