Đầu dò nhiệt độ bếp âu / Thermocouple M8x1 L 1200mm M8x1 (Bertos 22287500, GEV 102059)

Mã sản phẩm: 22287500

0938 778 332

Loại: Spare part

Nhà cung cấp: Berto's

Có thể dùng cho Bertos, Gasco, SIT

Cảm biến nhiệt độ bếp âu / Thermocouple M8x1 L 1200mm M8x1 (Bertos 22287500, GEV 102059)

 

Gas tap connection: M8x1
Length: 1200 mm
Burner connection: M8x1

Bertos, Gasco, SIT